Tasawur Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Perubatan Melayu (Tasawur of Malay Medicine In Malay Traditional Medicine Book)

Authors

  • Mohd Qayyuum Kamarudin Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor.
  • Mohd Nasir Ripin Centre of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute for Scientific & Industrial Research (ISI-SIR), Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor
  • Zulkiflee Haron Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor.
  • Norhissam Mustafa Akedemik Tahfiz Medik Antarabangsa (ATMeDIK) Known as Pusat Tahfiz Medik (PTM) Kampung Parit Jelutong, 86400 Parit Raja, Johor.

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.420

Keywords:

Malay medicine practices, Islamic medicine, prevention of disease, disease treatment

Abstract

This study is an attempt to present a holistic Malay medicine practice covering the whole aspects of human life in terms of psychological, emotional, mental and physical. A clear relevance between Malay medicine and the Islamic medicine is also to be presented in this study. The method of treatment and practice of Malay medicine which are wanted to be highlighted in this study is an element have has been already presence in the Malay medical system ever since a long time ago and has continued to be practiced today. The treatment methods described in this study are such as life therapy, massage therapy, bath therapies, herbal therapies and also newborn care and postnatal care practices. However, Malay medicine emphasizes the prevention of disease through the practice of self-care in life therapy rather than the aspect of disease treatment. Hence, through research that has been increasingly done by researchers and academicians today is expected to further developing in Malay medicine knowledge so that it can be applied towards cure various diseases of society today.

References

tcm.moh.gov.my (2019). Portal Rasmi Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia. Retrieved from http://tcm.moh.gov.my/ms/ on 28 October 2019.

Abbas, K. K. (2017). Bab Ketiga Kitab Perubatan Melayu Al-Rahmah Fi Tibb Wa Al-Hikmah. In M. S. Mohd Affendi, & M. Y. Hermansyah, Transliterasi Kitab Perubatan Melayu Al-Rahmah Fi Tibb Wa Al-Hikmah (pp. 105-132). Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia.

Abu Humayd, S. M. (2018). Pengubatan Islam; Antara Fakta & Auta. Putrajaya: DT Printing & Publishing.

Aida Sharmila, W. W. (2010). Rekabentuk Sistem Analisa ketidakseimbangan Pintar Untuk Penyakit Tuberkulosis Berdasarkan Imej Kahak Ziehl-Neelsen. Tesis Master Universiti Malaysia Perlis, 3-5.

Amri, E. W. (2016). Syeikh Wan Ahmad Al Fatani : Ulama Dan Saintis Agung Bangsa Melayu. Retrieved from Fitrah Islami Online : https://fitrahislami.wordpress.com Access date: 28 October 2019

Asmiaty, A., & Fadila, S. (2018). Persamaan dan Perbezaan Konsep dan Amalan Perubatan Tradisional Melayu dan Cina. In M. N. Darlina, M. Y. Zuraidah, & O. Saad, Perubatan Tradisional Aplikasi Semasa , 37-56. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Dr. Abdul Latif, A. R. (2018). Terapi Kesihatan Mental. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

Faisal @ Ahmad Faisal , A. H., & Helwana , M. (2007). Manuskrip Perubatan Melayu-Islam di Fatani: Ulasan Terhadap Manuskrip Kitab Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan Karya Syeikh Ahmad al-Fatani. Jurnal al-Tamaddun. 3, 110-127.

Hakim, A. (2017). Kitab Perubatan Melayu Khazinat Al-Insan. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia.

Haliza, M. R. (2005). Prinsip dan Amalan dalam Perubatan Melayu. Penerbit Universiti Malaya.

Hamid, F. @., & Fauzi, N. W. (2012). Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak. Jurnal al-Tamaddun. 7, 149-162.

Harun, M. P. (2006). Kitab Tib Ilmu Perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Helmy, E. (2017, Mei 6). Sheikh Wan Ahmad Al-Fatani: Ulama Dan Saintis Agung Orang Melayu. Retrieved from The Patriots: https://www.thepatriots.asia

Hj. Wan Mohd Shaghir, A. (2015). Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan. In Ensiklopedia Naskhah Klasik Nusantara, 9-12. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Ledley, R. S., & Lusted, L. B. (1959). Reasoning Foundations of Medical Analisa ketidakseimbangan. Science, 9-21.

Maidin, P. B., & Mamat, M. N. (2014). Daripada Falsafah Menjadi Sains : Doktrin Perubatan Melayu Dalam Kitab Bustan Al-Salatin. Perpustakaan Negara Malaysia, 2.

Mohamed Mohamed , T. S., Daud , I., Fazlena , A. R., Asyraf , A. R., & Wan Mohd , K. W. (2018, Mei). Transformasi dan Sumbangan Al-Razi (854-932M) Dalam Bidang Perubatan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 17(1), 46.

Mohd Affendi, M. S. (2018). Transliterasi Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insan. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Mohd Affendi, M. S., & Hermansyah, M. Y. (2017). Transliterasi Kitab Perubatan Melayu Al-Rahmah. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia Sdn Bhd.

Mohd. Koharuddin , M. B. (2003). Sains Perubatan Naturalistik Melayu : Satu Kajian Awal. Jurnal Kemanusiaan, 34-41.

Naseer, S. (2016). Ibnu Sina Oximel. Kuala Lumpur: Baytul Hikma.

Naseer, S. (2017). Transliterasi Bustanus Salatin Bab Ketujuh Fasal Ketiga. Pulau Pinang: Baytul Hikma.

Norhissam, M. (2015). Gaya Hidup Sihat Insaniah. Skudai: Sihat2u Sdn Bhd.

Norhissam, M. (2017). Nota Kuliah Perubatan Melayu dan Tasawur Islam. DPPM 01, 1-28.

Nornizam , N. (2018). Falsafah Dan Prinsip Asas Perubatan Melayu. Pulau Pinang: Baytul Hikma.

Nornizam, N. (2018). Perubatan Melayu Berdasarkan Manuskrip Kitab Tibb Melayu. Pulau Pinang: Baytul Hikma.

Nur Zu, I. B., Tengku Nurul Hidayah, T. B., & Prof Madya Dr Amminuddin, R. (2012). Pencapaian Masyarakat Melayu Dalam Bidang Sains Dan Teknologi Sebelum Kedatangan Barat. Seminar National Fiqh Science And Technology 2012. Universiti Teknologi Malaysia.

Nuruddin , A.-R. (2017). Bustanus Salatin Bab Ketujuh Fasal Ketiga: Pada Menyatakan Ilmu Tashrih dan Ilmu Tib. In S. Naseer, Kajian dan Transliterasi , 59-178. Pulau Pinang: Baytul Hikma.

Nurul Asmida, S. (2015). Pandangan MB Hooker terhadap adat di tanah Melayu: Analisis terhadap buku Islamic law in South-East Asia. Tesis PhD Universiti Malaya, 94.

Ruskam, A., Bohari, N. Z., & Kamarul, T. N. (2012). Pencapaian Masyarakat Melayu Dalam Bidang Sains Dan Teknologi Sebelum Kedatangan Barat. Seminar National Fiqh Science And Technology, 7.

Saunders. (2003). Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. . Retrieved from The Free Dictionary by Farlex: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com

Taujuddin, D. N. (2017). Perkhidmatan Perubatan Komplimentari: Perkongsian Amalan Di Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Sains Islam Malaysia. Seminar Pragmatis Usim 2.0.

Wan Ahmad, W. Z. (2018). Kitab Perubatan Melayu Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insan. In M. S. Mohd Affendi, Transliterasi Kitab Perubatan Melayu Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insan, 37-56. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia.

Wan Zulkifli, W. H., & Nazri, M. (2017). Sains Penjagaan Kesihatan Menurut Imam Shafi'i di Alam Melayu: Suatu Pendedahan Awal. In L. S. Abdul, & M. Nazri, Sains di Alam Melayu, 201-225. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Affendi, M. M. S. (2015). Orang Melayu dan Turki Uthmaniyyah (Satu Sorotan dari Naskah Perubatan Melayu). In Proceeding International Conference on Nusantara Manuscript Tahun 201, 1–24.

Balwi, M. K. M. (2003). Ketamadunan Melayu Dan Sains: Satu Analisis Awal Ke Atas Pencapaian Masyarakat Melayu Dalam Bidang Sains. Jurnal Teknologi, 39, 47–61.

BPTK, B. P. T. dan K., & KKM, K. K. M. (2009). Practice Guideline on Malay Postnatal Care, 1–18.

Ellya, R. (2014). Ramuan Herbal Non Instan Dalam Naskah Kitab Tib. Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial d Budaya, 11(1), 1–18.

Ermawati. (2018). Tradisi Selepas Melahirkan pada Etnik Melayu Di Hamparan Perak : Kajian Semiotik.

Eshah, A., Mohamed, H., Aziz, A., & Bidin, H. (2012). Penjagaan Kesihatan Wanita Semasa Dalam Pantang : Amalan Dan Kepercayaan Women ’ S Health Care During Postpartum : The Practice And Beliefs, 7(7), 20–31.

Faisal@Ahmad Faisal, A. H., & Nurul Wahidah, F. (2012). Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak (Malay Traditional Medicine: Kitab Tibb Pontianak). Jurnal Al-Tamaddun, 7(1), 149–162.

Fatimah, A. A. S., & Yusmaliza, Y. (2019). Khasiat Herba dalam Kitab Tib Melayu Herbal Remedies in the Malay Tib. Akademika, 89, 151–162.

Harun, M. P. (2015). Ilmu Perubatan Melayu Tradisional dari Naskhah-Naskhah Lama. Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu, 3(3), 3–17. https://doi.org/10.17576/iman-2015-0303-01

Ismaal, D. I. H. B. . (2014). Manifestasi Alam Dalam Falsafah, Analisa ketidakseimbangan Dan Rawatan Penyakit Berdasarkan Perubatan Ayurveda Dan Tradisional Melayu: Satu Kajian Perbandingan.

Iyah, A., & Noor, M. (2018). Menyingkap ilmu perubatan melayu tradisional menerusi beberapa manuskrip terpilih, 23(March). https://doi.org/10.22452/sejarah.vol23no1.2

Khadher, A., Farhan, M. M. A., Khairi, M. S., Sedek, A., Fauzi, D., & Mustaffa, A. (2015). Penekanan Aspek Wastiyyah Bagi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Islam Melalui Pengubatan Alternatif Islam: Pengalaman di Malaysia, 3.

Khoiri, K. (2017). Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau, ditinjau dari Perspektif Islam). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 16(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873

Maria, D. S. M., & KKM, K. K. M. (2013). Garis Panduan Amalan Baik: Urut Melayu.

Maznah, D. W., & BPTK, B. P. T. dan K. (2013). Garis Panduan Amalan Perubatan Tradisional & Komplementari : Bekam.

Mohd Yusoff, Z., Amat, A., Naim, D., & Othman, S. (2018). Postnatal Care Practices among the Malays, Chinese and Indians: A Comparison. SHS Web of Conferences, 45, 05002. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184505002

Monaliza, S.-Z., Rosnah, M., Radina, M. D., & Haikal, H. Z. (2014). Sinkretisme dalam Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak: Penilaian dari Perspektif Islam. International Journal of the Malay World and Civilisation, 2(1), 77–84.

Mustafa, R., Deli, R. M., Sarbini-Zin, M., & Osman, W. R. M. (2014). Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 134, 316–322. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.254

Norhissam, M., Hadi, A. M. I., Nornizam, N., Nasiruddin, M. M. S., Suriani, M. S., & Asri, M. N. (2018). Model Umum Pembangunan Perubatan Melayu Berasaskan Manuskrip Kitab-Kitab Perubatan Melayu.

Pisol, M., & Mohd, N. M. (2014). Daripada Falsafah Menjadi Sains : Doktrin Perubatan Melayu Dalam Kitab Bustan Al-Salatin. Perpustakaan Negara Malaysia, 1–12.

Ros, A. M. M. (2015). Konsep Sinkretisme Menurut Perspektif Islam : Kajian Terhadap Adat Dan Kepercayaan Akademi Pengajian Islam.

Rosnani, R. (2016). Amalan Urut Melayu Tradisional Patuh Syariah. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, 22(November), 199–220. Retrieved from http://conference.kuis.edu.my/mfifc/eprosiding/199-220-mfifc-2016.pdf

Shafikudin, N. M. T. D. M. (2017). Seminar Pragmatis Usim 2.0 Spu2 Perkhidmatan Perubatan Komplimentari: Perkongsian Amalan Di Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Sains Islam Malaysia 1, 1–7.

Sobali, A. M., Azmi, A. S., Ismail, M. Y., Nor, Z. M., Pengajian, F., Sunnah, Q., Progress, A. (2018). Upah Bekam Dan Kadarnya : Tinjauan. Journal of Hadith Studies, 3(2), 22–31.

Syahida, N. Q. (2018). Pengaruh Islamic Motivation Spiritual Training.

Vivian, W. C. Y., Haziq, W. M. S. W. H., Addynna, N. M., Sofi, N., Fashihah, S., Salleh, M., … Helday, I. (2017). Tahap Pengetahuan Dan Kaedah Rawatan Bagi Penyakit Tidak Berjangkit Di Kampung Orang Asli Chuweh 2, Lembah Belum, Perak. Journal of Social Sciences and Humanities, 12(3), 1-17.

Yunos, Y., Yusoff, M., & Hanafiah, M. (2016). Kepandaian Orang Melayu Dalam Mentafsir Ruang Perubatan Tradisional (The Malay Diligence of interpreting the traditional medicinal space). Malaysia Journal of Society and Space, 12(11), 79-91. 11(11), 79–91. Retrieved from http://ejournal.ukm.my/gmjss/article/view/15616 Access date: 28 October 2019:

Downloads

Published

2020-01-23

How to Cite

Kamarudin, M. Q., Ripin, M. N., Haron, Z., & Mustafa, N. (2020). Tasawur Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Perubatan Melayu (Tasawur of Malay Medicine In Malay Traditional Medicine Book). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(3-2). https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.420