Unsur al-Badī ͨ dalam Puisi al-Munfarijah Karya Ibn al-Naḥwī (Al-Badī ͨ Elements in the Poetry of al-Munfarijah by Ibn al-Naḥwī)

Authors

  • Muhammad Zulfadhli Zakaria Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara (PUTERA), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor
  • Md Nor Abdullah Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara (PUTERA), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.242

Keywords:

Stylistic, Rhetoric, al-Badīᶜ, al-Munfarijah, Ibn al-Naḥwī

Abstract

The poetry of al-Munfarijah by Ibn al-Naḥwī is an Islamic poem-themed; sufism. This medieval poem received an encouraging response from the sufis and litterateurs. Besides quality content, the benefits of an Arabic poem are judged based on the usage of good language, high imagination, unique phonetics and alphabetical sound, and aesthetics. This values are based on the Arabic rhetoric. Hence, this article aims to examine the application of al-Badī elements which is a part of the Arabic rhetoric in al-Munfarijah poetry. This is a qualitative study that involves content analysis. General meaning was given to the selected verse. Thematic and deductive approaches are applied in data analysis. The study found that the application of al-Badī elements involved both al-Muḥassināt al-Ma ͨnawiyyah and al-Muḥassināt al-Lafẓiyyah. This article focuses only on three elements from each parts. The application of six elements is sufficient to illustrate the holistic semantics and aesthetics of poetry. This research reveals that the writer has an excellent level of al-Tharwah al-Lughawiyyah in his poetry. Despite the language aspect mentioned, a significant influence of tasawuf is also deployed. This proves the privilege and uniqueness that adds value to al-Munfarijah poetry

References

Al-ͨAbdarī, Abū ͨAbdullah Muḥammad. t.th. Riḥlat al-ͨAbdarī. Muḥammad al-Fāsī (Pnyt.). t.tp.: t.pt.

Al-ͨAbdīnī, Abū ͨAbd al-ͨAzīz Turkī. Apr 2008. Al-Qaṣīdah al-Munfarijah li Ibn al-Naḥwī. Shabakat al-ͨUlūm al-Salafiyyah. http://www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=1855 [15 April 2016].

Aḥmad Ibrāhīm Mūsā. 1388H/1969M. Al-Ṣibg al-Badī ͨī fī al-Lughah al-ͨArabiyyah. Al-Qāhirah: Dār al-Makātib al-ͨArabī li al-Ṭibā ͨah wa al-Nashr.

ͨĀ’ishah Ḥussayn Farīd. 2000. Washā al-Rabī ͨ bi Alwān al-Badī ͨ fī Ḍaw’ al-Asālīb al-ͨArabiyyah. Al-Qāhirah: Dār al-Qabā’ li al-Ṭibā ͨah wa al-Nashr wa al-Tawzī ͨ.

Al-Anṣārī, Abu Yaḥyā Zakariyyā. 1434H/2013M. Al-Aḍwā’ al-Bahjah fi Ibrāz Daqā’iq al-Munfarijah (Sharh al-Qaṣīdah al-Munfarijah). Silsilat Turath al-Azhariyyīn. al-ᶜĀshir min Ramaḍān: Kashīdah li al-Nashr wa al-Tawzīᶜ.

Azhar Muhammad. 2008. Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Basmeih, Abdullah. 2002. Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengetian al-Qur’an (TPR). Ed. ke-13. Kuala Lumpur: Darulfikir.

Al-Baṣrawī, ͨAlī ibn Yūsuf ibn ͨAlī ibn Aḥmad. 1040H. Makhṭūṭat Sharḥ al-Qaṣīdah al-Munfarijah (Sharḥ al-Sarīrah al-Munza ͨijah bi Sharḥ al-Qaṣīdah al-Munfarijah). Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Azhariyyah (Khāṣ (1244) ͨĀm (53633)).

Ḍiyāb, ᶜAbd al-Majīd. 1420H/1999M. Al-Munfarijatān; al-Munfarijah al-Ūla Shiᶜr Yūsuf bin Muḥammad al-Tawzarī Sharḥ Shaykh al-Islām Zakariyyā al-Anṣārī; al-Munfarijah al-Thāniyah Shiᶜr Ḥujjat al-Islām Abī Ḥāmid al-Ghazālī. al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawziᶜ wa al-Taṣdīr

Al-Fīrūz Ābādī, Majd al-Dīn. 1426H/2000M. Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Ed. ke-8. Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah.

Al-Ghabrīnī, Abu al-ͨAbbās Aḥmad. t.th. ͨUnwān al-Dirāyah. Rābiḥ Būnār (Pnyt.). t.tp: t.pt.

Ḥājī Khalīfa, Muṣṭafā ibn ͨAbdullah. t.th. Kashf al-Ẓunūn ͨan Asāmā al-Kutub wa al-Funūn. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turath al-ͨArabī.

Hassan Zikrī, Hassan & Muhammad Abd al-Jawwād, Fāḍil. 1432H/2011M. Dirāsāt fī al-Adab al-ᶜArabī al-ᶜAbbāsī wa al-Mamlūkī. Al-Qāhirah: Maktabah Kulliyyah Al-Azhar.

Ibn al-Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. 1401H/1981M. Lisān al-ͨArab. Al-Qāhirah: Dār al-Ma ͨārif.

Ibn al-Mu ͨtaz, Abū al-ͨAbbās ͨAbdullāh. 1935. Kitāb al-Badī ͨ. Ignatius Kratchkovsky (pnyt.). London: Messrs Luzac And Co.

Ibn al-Muᶜtaz, Abū al-ᶜAbbās ᶜAbdullah. 1433H/2012M. Al-Badīᶜ fī al-Badī ͨ. ͨIrfān Maṭrajī (pnyt.). Bayrūt: Mu’assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

Ibrahim Salamah. 1371H/1952M. Balāghat Arisṭū bayn al-ͨArab wa al-Yūnān: Dirāsat Taḥlīliyyah-Naqdiyyah-Tuqāriniyyah. Ed. ke-2. Al-Qāhirah: Maktabat al-Anjilo al-Misriyyah.

Ishak Mohd. Rejab et al. 1996. Glosari Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Jāḥiẓ, Abū ͨUthmān ͨAmr ibn Baḥr. 1418H/1998M. Al-Bayān wa al-Tabyīn. ͨAbd al-Salām Muḥammad Hārūn (pnyt.). Ed. ke-7. Al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī.

Jamīl ͨAbd al-Majīd. 1998. Al-Badī ͨ bayn al-Balāghah al-ͨArabiyyah wa al-Lisāniyyāt al-Naṣṣiyyah. Al-Qāhirah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-ͨĀmmah li al-Kitāb.

Al-Jawharī, Ismā ͨīl ibn Ḥammād. 1990. Al-Ṣaḥḥāḥ (Tāj al-Lughah wa Ṣaḥḥāḥ al-ͨArabiyyah). Aḥmad ͨAbd al-Ghafūr ͨAṭṭār (pnyt.). Ed. ke- 4. Bayrūt: Dār al-ͨIlm li al-Malāyīn.

Al-Jurjānī, ͨAbd al-Qāhir. 1404H/1984M. Dalā’il al-I ͨjāz. Maḥmūd Muḥammad Syākir (pnyt.). Al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī.

Al-Jurjānī, ͨAbd al-Qāhir. 1412H/1991M. Asrār al-Balāghah. Maḥmūd Muḥammad Syākir (pnyt.). Jaddah: Dār al-Madanī.

Laṣhab, ͨAbd Qādir. t.th. Athr Qaṣīdat al-Munfarijah li Ibn al-Naḥwī fī al-Ḥarakiyyah al-Thaqāfiyyah al-ͨArabiyyah. Al-Jazā’ir: al-Markaz al-Jāmi ͨī Mughniyah.

Md Nor, Abdullah. 2014. Analisis Bandingan Pemikiran Kritikan Sastera al-Qāḍī al-Jurjānī dalam al-Wasāṭah dan ͨAbd al-Qāhir al-Jurjānī dalam Dalā’il al-I ͨjāz. Tesis Dr. Fal, JPATI, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣtafā. 1420H/2000M. ͨUlūm al-Balāghah al-Bayān wa al-Ma ͨānī wa al-Badī ͨ. Al-Qāhirah: Dār al-Āfāq al-ͨArabiyyah.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣtafā. 1430H/2009M. Tārīkh ͨUlūm al-Balāghah wa al-Ta ͨrīf bi Rijālihā. Al-Qāhirah: Dār al-Baṣā’ir.

Al-Marākishī, Abī ͨAbdillah Muḥammad ibn Muḥammad ibn ͨAbd al-Malik al-Anṣārī al-Awsī. 2012. Al-Dhayl wa al-Takmilah li Kitābay al-Mawṣūl wa al-Ṣilah. Iḥsān ͨAbbās, Muḥammad ibn Sharīfah & Bashshār ͨAwwād Ma ͨrūf (pnyt.). Tūnis: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Muḥammad Maḥfūẓ. 1406H/1986M. Tarājim al-Mu’allifīn al-Tūnisiyyīn. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Muhammad Muḥyī al-Dīn, ibn ᶜAbd al-Ḥamīd. 1356H/1938M. Taḥdhīb al-Saᶜd. Al-Qāhirah: Maṭbaᶜat Ḥijāzī.

Al-Nīfr, Muḥammad. 1996. ͨUnwān al-Arīb ͨAmmā Nasha’a bi al-Mamlakah al-Tūnisyyah min ͨĀlim Adīb. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Qazwīnī, Muḥammad ibn ͨAbd al-Raḥmān al-Khāṭīb. 1430H/2009M. Al-Īḍāḥ li Talkhīṣ al-Miftāḥ fī ͨUlūm al-Balāghah - al-Juz’ al-Rābi ͨ (ͨIlm al-Badī ͨ). Farīd Muḥammad Badawī al-Naklāwī, Nazīh ͨAbd al-Ḥamīd al-Sayyid Farāj & Ibrāhīm Ṣalāḥ al-Hudhud (pnyt.). Al-Qāhirah: Jāmi ͨāh al-Azhar.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn Abū al-Naṣr ͨAbd al-Wahhāb ibn ͨAlī ibn ͨAbd al-Kāfī. 1383H/1964M. Ṭabaqāt al-Shāfi ͨiyyah al-Kubrā. Maḥmūd al-Ṭanāḥī & ͨAbd al-Fattāḥ al-Ḥilw (pnyt.). Al-Qāhirah: ͨĪsā al-Bābī al-Ḥalabī.

Al-Tamsmānī, Muhammad ibn Muhammad al-Mahdī. t.th. Silsilat A ͨyān min Shuyūkh al-Shādhuliyyah bi al-Maghrib; al-Imām Sayyidī Muhammad ibn Ahmad al-Būzaydī (w 1229H); Tarjamatuh wa Ba ͨḍ Āthāruh. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyyah.

Al-Tanbaktī, Aḥmad Bābā. 2000. Nayl al-Ibtihāj bi Taṭrīz al-Dībāj. ͨAbd al-Ḥamīd ͨAbdullāh al-Harrāmah (pnyt.). Ed. ke-2. Ṭarablus: Dār al-Kātib.

Al-Zabīdī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn ͨAbd al-Razzāq al-Murtaḍā. 1385H/1965M. Tāj al-ͨArūs min Jawāhir al-Qāmūs. ͨAbd al-Sattār Aḥmad Farāj (pnyt.). Ed. ke-2. Kuwayt: Wizārat al-Irshād wa al-Anbā’.

Downloads

Published

2019-06-25

How to Cite

Zakaria, M. Z., & Abdullah, M. N. (2019). Unsur al-Badī ͨ dalam Puisi al-Munfarijah Karya Ibn al-Naḥwī (Al-Badī ͨ Elements in the Poetry of al-Munfarijah by Ibn al-Naḥwī). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), 1–19. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.242

Issue

Section

Articles