1.
M. Fariddudin SNF, Mohd Khambali @ Hambali K, Syed Abdul Rahman SMH. Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Muslim daripada Kitab Manhaj al-Tarbiah al-Nabawiyyah li al-Tifli karya Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd (The Elementary of Faith in Dinamic Identity of A Muslim Family from the book of Manhaj al-Tarbiah al-Nabawiyyah li al-Tifli by Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd). UMRAN [Internet]. 2022 Oct. 27 [cited 2024 Jul. 22];9(3):1-11. Available from: https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/570