1.
Abdul Hatim AS, Sahad MN, Mohamad Rasit R. Persepsi Pelajar Terhadap Pembentukan Akhlak Melalui Penerapan Nilai Murni Dalam Aktiviti Dakwah Kesenian Di SMKA Negeri Kedah (Student’s Perception Towards Formation of Morals (Akhlaq) by Inculcating Noble Values in the Art Da’wah Activity in SMKA of Kedah). UMRAN [Internet]. 2020 Jun. 28 [cited 2023 Dec. 1];7(2):1-16. Available from: https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/398