1.
Mamat MA, Syed Abdul Rahman SMH, Sa’ari CZ, Che Seman A, Harun NU. Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey among Islamic Education Teachers ). UMRAN [Internet]. 2019Jun.25 [cited 2021Sep.20];6(2):93-110. Available from: https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/339