1.
Mohamed Yusof MF, Romli N, Khalid MM, Bhari A, Yaakob MAZ. Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies). UMRAN [Internet]. 2019 Jun. 25 [cited 2024 Jul. 22];6(2):51-66. Available from: https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/300