M. Fariddudin, Siti Noor Farahin, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, and Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. “Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Muslim Daripada Kitab Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli Karya Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd (The Elementary of Faith in Dinamic Identity of A Muslim Family from the Book of Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli by Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 9, no. 3 (October 27, 2022): 1–11. Accessed September 21, 2023. https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/570.