Abd Rahim, Nurul Faidatul Fatehah, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani, Mohd Yahya Mohd Hussin, and Salwa Amirah Awang. “Konsep Zakat Fitrah: Tinjauan Dalam Kalangan Mahasiswa Pengajian Tinggi (The Concept of Zakah Al- Fitr: A Survey Among Higher Education Students)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 8, no. 1 (February 28, 2021): 117–124. Accessed February 22, 2024. https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/447.