Mamat, Mohd Anuar, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Sa’ari, Azizi Che Seman, and Nur Ulfah Harun. “Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan Terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam Di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey Among Islamic Education Teachers )”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6, no. 2 (June 25, 2019): 93–110. Accessed December 1, 2023. https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/339.