Mohamed Yusof, Mohd Faiz, Nurhanani Romli, Mohammad Mahyuddin Khalid, Azri Bhari, and Mohd Ashrof Zaki Yaakob. “Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful Di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6, no. 2 (June 25, 2019): 51–66. Accessed December 8, 2023. https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/300.