Abd Rahim, Nurul Faidatul Fatehah, et al. “Konsep Zakat Fitrah: Tinjauan Dalam Kalangan Mahasiswa Pengajian Tinggi (The Concept of Zakah Al- Fitr: A Survey Among Higher Education Students)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, vol. 8, no. 1, Feb. 2021, pp. 117-24, doi:10.11113/umran2021.8n1.447.