Mamat, M. A., S. M. H. Syed Abdul Rahman, C. Z. Sa’ari, A. Che Seman, and N. U. Harun. “Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan Terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam Di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey Among Islamic Education Teachers )”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, vol. 6, no. 2, June 2019, pp. 93-110, doi:10.11113/umran2019.6n2.339.