Ahmad, B. “Penentuan Kifayah Adna Sebagai Jaminan Nafkah Isteri Di Dalam Islam: Kajian Kes Di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah Adna) As Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, vol. 6, no. 2, June 2019, pp. 111-26, doi:10.11113/umran2019.6n2.261.