[1]
A. A.-M. . Ridzuan, N. ‘Azzah . Kamri, and Z. . Mohd Yusoff, “Impak Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Perhubungan Awam Islam: Analisis Kajian Rintis (The Impact of the Use of Social Media as an Islamic Public Relations Channel: An Analysis of a Pilot Study)”, UMRAN, vol. 9, no. 3, pp. 13–30, Oct. 2022.