[1]
R. Ahmad, S. Alma’amun, and N. S. . Abdullah, “Kesan Faktor Risiko Kesihatan Ke Atas Penggunaan E-Zakat Di Malaysia Ketika Pandemik Covid-19 (The Impact of Health Risk on E-Zakat Usage in Malaysia During the Covid-19 Pandemic)”, UMRAN, vol. 9, no. 1, pp. 49–65, Feb. 2022.