[1]
N. A. Jaafar, H. Wahid, and M. A. Mohd Noor, “Persepsi dan Tahap Pengetahuan Peserta Dan Agen Takaful Terhadap Pelaksanaan Zakat Takaful: Kajian Di Shah Alam, Selangor (Perceptions and Knowledge Levels of Takaful Participants and Agencies towards Implementation of Takaful Zakat: A Study In Shah Alam, Selangor)”, UMRAN, vol. 6, no. 2-2, Oct. 2019.