[1]
M. A. Mamat, S. M. H. Syed Abdul Rahman, C. Z. Sa’ari, A. Che Seman, and N. U. Harun, “Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey among Islamic Education Teachers )”, UMRAN, vol. 6, no. 2, pp. 93–110, Jun. 2019.