[1]
D. W. Toto Ngadiman, S. E. Yacoob, and H. Wahid, “Tanggapan Sokongan Organisasi Dan Penglibatan Aktiviti Kerohanian B40 Muslim Yang Berhutang (Perceived Organizational Support and Spiritual Activity Involvement of B40 Muslim Borrower)”, UMRAN, vol. 6, no. 2, pp. 67–77, Jun. 2019.