[1]
M. A. Ramli, T. F. A. Tengku Md Fauzi, and N. F. Mohd Razif, “Autoriti Kerajaan Dalam Mewajibkan Vaksinasi Kanak-kanak: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam (Authority of the Government to Enforce Child Vaccination: A Study from the Islamic Ruling Perspective)”, UMRAN, vol. 6, no. 2, pp. 21–35, Jun. 2019.