[1]
M. S. Mohd Rosdi and M. Z. Muhammad, “Penelitian Semula Akad Mudharabah: Satu Kajian dari Perspektif Tahaluf”, UMRAN, vol. 5, no. 3, pp. 81 –, Oct. 2018.