Mamat, M. A. (2019) “Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey among Islamic Education Teachers )”, UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), pp. 93–110. doi: 10.11113/umran2019.6n2.339.