Ahmad, B. (2019) “Penentuan Kifayah adna sebagai Jaminan Nafkah Isteri di dalam Islam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah adna) as Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia)”, UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), pp. 111–126. doi: 10.11113/umran2019.6n2.261.