Ridzuan, Ahmad Al-Munzir, Nor ‘Azzah Kamri, and Zulkifli Mohd Yusoff. 2022. “Impak Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Perhubungan Awam Islam: Analisis Kajian Rintis (The Impact of the Use of Social Media As an Islamic Public Relations Channel: An Analysis of a Pilot Study)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 9 (3):13-30. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.583.