Mohd Tarmizi, Mohd Naufal, Ahmad Hidayat Buang, and Zaidi Daud. 2023. “Sistem Teras Perbankan Dalam Ekosistem Kontrak Syariah Di Malaysia (Core Banking System in Shariah Contract Ecosystem in Malaysia)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 10 (3):73-86. https://doi.org/10.11113/umran2023.10n3.462.