Abd Rahim, Nurul Faidatul Fatehah, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani, Mohd Yahya Mohd Hussin, and Salwa Amirah Awang. 2021. “Konsep Zakat Fitrah: Tinjauan Dalam Kalangan Mahasiswa Pengajian Tinggi (The Concept of Zakah Al- Fitr: A Survey Among Higher Education Students)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 8 (1):117-24. https://doi.org/10.11113/umran2021.8n1.447.