Mamat, Mohd Anuar, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Sa’ari, Azizi Che Seman, and Nur Ulfah Harun. 2019. “Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan Terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam Di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey Among Islamic Education Teachers )”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6 (2):93-110. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.339.