Mohamed Yusof, Mohd Faiz, Nurhanani Romli, Mohammad Mahyuddin Khalid, Azri Bhari, and Mohd Ashrof Zaki Yaakob. 2019. “Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful Di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6 (2):51-66. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.300.