Ahmad, Bahiyah. 2019. “Penentuan Kifayah Adna Sebagai Jaminan Nafkah Isteri Di Dalam Islam: Kajian Kes Di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah Adna) As Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6 (2):111-26. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.261.