Ramli, Mohd Anuar, Tengku Fatimah Azzahra Tengku Md Fauzi, and Noor Fahimah Mohd Razif. 2019. “Autoriti Kerajaan Dalam Mewajibkan Vaksinasi Kanak-Kanak: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam (Authority of the Government to Enforce Child Vaccination: A Study from the Islamic Ruling Perspective)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6 (2):21-35. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.243.