Mohd Rosdi, Mohd Syakir, and Mohd Zulkifli Muhammad. 2018. “Penelitian Semula Akad Mudharabah: Satu Kajian Dari Perspektif Tahaluf”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 5 (3):81 -. https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.215.