Md Ramzan, M. F., Abdul Rahman, M. Z., Che Pa, B., & Mohd Daud, N. (2020). Prinsip Kemanusiaan Dalam Undang-Undang Antarabangsa Islam dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Antarabangsa Masa Kini (Principles of Humanity in Islamic International Law and its Relevancy with Current International Law). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(2), 93–114. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.415