Mamat, M. A., Syed Abdul Rahman, S. M. H., Sa'ari, C. Z., Che Seman, A., & Harun, N. U. (2019). Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey among Islamic Education Teachers ). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), 93–110. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.339