(1)
M., M. R. Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Dan Kesannya Kepada Murid Tahap Satu: Analisis Subjek Pendidikan Islam Classroom Assessment Method (PBD) And Its Impact On Level One Pupils: Analysis Of Islamic Education Subjects. UMRAN 2024, 11, 63-78.