(1)
Ridzuan, A. A.-M. .; Kamri, N. ‘Azzah .; Mohd Yusoff, Z. . Impak Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Perhubungan Awam Islam: Analisis Kajian Rintis (The Impact of the Use of Social Media As an Islamic Public Relations Channel: An Analysis of a Pilot Study). UMRAN 2022, 9, 13-30.