(1)
M. Fariddudin, S. N. F.; Mohd Khambali @ Hambali, K. .; Syed Abdul Rahman, S. M. H. . Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Muslim Daripada Kitab Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli Karya Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd (The Elementary of Faith in Dinamic Identity of A Muslim Family from the Book of Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli by Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd). UMRAN 2022, 9, 1-11.