(1)
Ahmad, R.; Alma’amun, S.; Abdullah, N. S. . Kesan Faktor Risiko Kesihatan Ke Atas Penggunaan E-Zakat Di Malaysia Ketika Pandemik Covid-19 (The Impact of Health Risk on E-Zakat Usage in Malaysia During the Covid-19 Pandemic). UMRAN 2022, 9, 49-65.