(1)
Hasan, O. K.; P Othman, N.; Muhamad, S. N.; Abdullah, A. Terapi Pemakanan Menurut Pandangan Sheikh Abbas Kuta Karang: Kajian Awal Terhadap Kitab Al-Rahmah Fi Al-Tib Wa Al-Hikmah (Nutritional Therapy According To Sheikh Abbas Kuta Karang: Early Research Based On Kitab Al-Rahmah Fi Al-Tib Wa Al-Hikmah). UMRAN 2020, 6.