(1)
Jaafar, N. A.; Wahid, H.; Mohd Noor, M. A. Persepsi Dan Tahap Pengetahuan Peserta Dan Agen Takaful Terhadap Pelaksanaan Zakat Takaful: Kajian Di Shah Alam, Selangor (Perceptions and Knowledge Levels of Takaful Participants and Agencies towards Implementation of Takaful Zakat: A Study In Shah Alam, Selangor). UMRAN 2019, 6.