(1)
Mamat, M. A.; Syed Abdul Rahman, S. M. H.; Sa'ari, C. Z.; Che Seman, A.; Harun, N. U. Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan Terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam Di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey Among Islamic Education Teachers ). UMRAN 2019, 6, 93-110.