(1)
Toto Ngadiman, D. W.; Yacoob, S. E.; Wahid, H. Tanggapan Sokongan Organisasi Dan Penglibatan Aktiviti Kerohanian B40 Muslim Yang Berhutang (Perceived Organizational Support and Spiritual Activity Involvement of B40 Muslim Borrower). UMRAN 2019, 6, 67-77.