(1)
Ahmad, B. Penentuan Kifayah Adna Sebagai Jaminan Nafkah Isteri Di Dalam Islam: Kajian Kes Di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah Adna) As Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia). UMRAN 2019, 6, 111-126.