(1)
Mohd Rosdi, M. S.; Muhammad, M. Z. Penelitian Semula Akad Mudharabah: Satu Kajian Dari Perspektif Tahaluf. UMRAN 2018, 5, 81 -.