[1]
M., M.R. 2024. Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Kesannya Kepada Murid Tahap Satu: Analisis Subjek Pendidikan Islam/ Classroom Assessment Method (PBD) And Its Impact On Level One Pupils: Analysis Of Islamic Education Subjects. UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies. 11, 1 (Mar. 2024), 63–78. DOI:https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.678.