[1]
Hasan, O.K. et al. 2020. Terapi Pemakanan Menurut Pandangan Sheikh Abbas Kuta Karang: Kajian Awal Terhadap Kitab Al-Rahmah Fi Al-Tib Wa Al-Hikmah (Nutritional Therapy According To Sheikh Abbas Kuta Karang: Early Research Based On Kitab Al-Rahmah Fi Al-Tib Wa Al-Hikmah). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 6, 3-2 (Jan. 2020). DOI:https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.418.