[1]
Mamat, M.A. et al. 2019. Amalan Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Suatu Tinjauan terhadap Aplikasi Guru Pendidikan Islam di Selangor (The Application of Ethics Based on Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey among Islamic Education Teachers ). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 6, 2 (Jun. 2019), 93–110. DOI:https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.339.