[1]
Mohamed Yusof, M.F., Romli, N., Khalid, M.M., Bhari, A. and Yaakob, M.A.Z. 2019. Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 6, 2 (Jun. 2019), 51–66. DOI:https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.300.