[1]
Ahmad, B. 2019. Penentuan Kifayah adna sebagai Jaminan Nafkah Isteri di dalam Islam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah adna) as Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 6, 2 (Jun. 2019), 111–126. DOI:https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.261.